รถเครน คืออะไร
  เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ซึ่งเหมาะในการใช้งาน ที่ต้องใช้งานในที่สูงๆ ที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้เอง ถึงขีดจำกัดของคนที่สามารถจะทำได้ จำเป็นต้องมีตัวช่วย อย่างรถเครนเป็นตัวช่วยที่ช่วยได้ดีมากๆ หากงานที่ต้องใช้พื้นที่สูง  และไม่มีตัวช่วยไหน ที่เหมาะสมไปกว่าการใช้รถเครน

โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า รถเครนนั้นเหมาะใช้งานในการก่อสร้าง ซึ่งก็ถูกต้องครับ แต่ไม่ทั้งหมด  รถเครนนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมาก อย่างเช่น ใช้งานในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ใช้งานด้านการแสดงหนังหรือละครต่างๆ เพื่อได้มุมภาพสวยๆ สร้างจุดขายของการแสดง แม้แต่ใช้ในการทำความสะอาดอาคารสูงๆ เองก็ตาม ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ยังได้เลยครับ และยังใช้งานในด้านอื่นๆ อีกมากมาย
  โดยทั่วไป รถเครนจะมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่
 1 รถเครนบรรทุก
 2 รถเครนตีนตะขาบ
 3 รถเครน 4 ล้อ
4 เครนติดรถบรรทุก