รายงานทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่นและเรือปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่)

               TADANO/TMZ-505/S/N 651666/70-1964

 

               TADANO/TMZR-505/S/N EH8865/70-3181

 

               TADANO/TMZE-505GMH/S/N EW7467/71-5665

 

               TADANO/TM-ZF505/S/N EH2859/70-3169

 

                DONGYONG/SSV600 /S/N D13C1178/71-6634

 

               TADANO/TMZE-505GMH/S/N EW6362/72-8143

 

               UNIC/URV533 Spec/K/S/N E5U0545/73-2523

 

               UNIC/URV554 Spec.K/S/N E5U0052/73-4381

 

               INSPECTION CHECK LIST FOR Shackle (แบบตรวจสอบแซ็คเคิล)

 

               INSPECTION CHECK LIST FOR Synthetic Web Sling